Choose your shipping destination in the menu below. Prices includes shipping costs.

Shipping to:

Håkon Bleken
Tekster i utvalg (1964–2008)


NOK 150,-

Håkon Bleken: tekster i utvalg (1964–2008) inneholder tekste skrevet av kunstneren fra tidlig i hans karriere og frem til i dag. Håkon Bleken er godt kjent blant norsk kunstpublikum for sitt samfunnsmessige og politiske engasjement. Det er derimot mindre kjent at han har en omfattende produksjon og publisering av essays, kronikker og debattinnlegg i aviser, tidsskrifter og magasiner. Boken bringer for første gang sammen et bredt utvalg av denne delen av Blekens produksjon, samtidig som det gir et sjeldent innblikk i norsk kunstoffentlighet fra 60-tallet og fremover. Boken fremhever forholdet mellom kunstneren og skribenten Bleken, men er også et dokument over en skiftende debattkultur. Blant tekstene i boka finner vi litterære essays og bitende aviskommentarer, analyser av kunstkritikk og debatter om bl.a. daværend kirkeminister Bondeviks sensur av Agnar Mykles kunstnerstipend og Jørgen Nash’s famøse introduksjon av happeningkuns i Norge.

Red. Tone Hansen
Håkon Bleken i intervju med Tone Hansen bakerst i boken.
Forord av redaktørene. Publikasjonen er utgitt med støtte fra Henie Onstad
Kunstsenter (HOK) og i samarbeid med HOK og Håkon Bleken.

Torpedo Press 2009

Torpedo Press


Rostockgata 28

0191, Oslo

Norway

Distributors:


France, Belgium, Luxembourg, and Switzerland:
les presses du réel


Europe (besides UK, France, Luxembourg and Switzerland):

IDEA Books


USA, Canada, Latin America, Australia, Asia, UK and Middle East:

Distributed Art Publishers


Kontakt@torpedobok.no


Order / ordering inquiries: order@torpedobok.no